استعلام بیمه با پلاک خودرو

استعلام بیمه با پلاک خودرو

برای استعلام بیمه با پلاک ماشین باید به سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنید. در این سایت از بیمه‌گزار مشخصاتی خواسته می‌شود که با ارائه آن می‌تواند استعلام بیمه ماشین اعم از بیمه بدنه و یا شخص ثالث خودروی مورد نظر را دریافت کند.

اطلاعات مورد نیاز برای دریافت استعلام بیمه با پلاک ماشین شامل: شماره موتور، شماره شاسی، VIN، شماره بیمه‌نامه، شماره پلاک، کد ملی و شرکت بیمه است.