تشک طبی فنری خوشخواب دو نفره

تشک طبی فنری خوشخواب دو نفره


ضمانت نامه 50 ماهه خوشخواب

ارتفاع تشک: 25 سانتیمتر

سایز تشک: 160*200 سانتیمتر