خرید اینترنتی کپسول سولوفر

خرید اینترنتی کپسول سولوفر

soloferr

مشخصه ها:

هماتینیک کمپلکس آهن-پلی ساکارید (آهن المنتال 100 میلی گرم)

هر کپسول حاوی 100 میلی گرم آهن المنتال

موارد مصرف:

کمک به تامین آهن موردنیاز بدن

درمان کم خونی ناشی از فقر آهن