دانلود با تخفیف کتاب صوتی توطئه بیشعورها

دانلود با تخفیف کتاب صوتی توطئه بیشعورها

کتاب صوتی توطئه بیشعورها؛ توطئه بیشعورها و راهکارهای مقابله با آن‌ها (جلد 3) سومین کتاب درباره بی‌شعوری از خاویر کرمنت، ویژگی‌های مختلف افراد بی‌شعور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در پشت جلد این کتاب صوتی آمده است:

شواهد روشنی وجود دارد که احتمال می‌دهند توطئه‌ی بی‌شعورها در کار است تا جامعه را از اساس نابود کنند. البته به سختی می‌توانیم این حقیقت را قبول کنیم. اما آن‌ها از کجا آمده‌اند؟ چگونه تا به این اندازه منسجم شده‌اند؟ ریشه‌ی بی‌شعوری هر چه باشد، تهدیدِ آن به قدری بزرگ شده است که فقط می‌توانم آن را با تهدید حملۀ قوم مغول مقایسه کنم.

فقط یک انتخاب پیش رویمان است: یا جلوی توطئه‌ی بی‌شعورها را بگیریم، یا در دریای تاریک آن‌ها غرق شویم. پس بیایید همه‌جا، با آن‌ها مقابله و مبارزه کنیم. هرگز نباید تسلیم شویم؛ چون اگر شکست بخوریم، زندگی و بقای ما از بین خواهد رفت. این جنگ نجابت و شرافت علیه بی‌شعوری است.

در قسمتی از کتاب صوتی توطئه بیشعورها می‌شنویم:

بیشعوری که از قِبَل مشکلی که به‌راحتی قابل حل است برای خود دکّان درست می‌کند. بیشعورهای آب‌زیرکاه از آن نوع بیشعورها هستند که هفته‌ها خود را به بستر می‌اندازند و پرستاری می‌شوند تا فقط ریش ناخنشان درمان شود. برداشت آن‌ها از «تشریک مساعی» این است که راهی بیابند تا شما را مجبور کنند همه‌ی توجه‌ها و انرژی خود را معطوف آن‌ها بکنید، درحالی‌که خودشان از زیر بار همه‌ی مسئولیت‌های یک انسان بالغ شانه خالی می‌کنند.

Author: tinkashop