درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی

این سامانه(درگاه) چیست؟

با توجه به گسترش خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی، این سامانه تمامی سرویس های موجود و همچنین خدمات غیر حضوری جدید سازمان را در یک درگاه مجتمع و یکپارچه در خود جای داده است.

همچنین این پرتال مرجع مطمئن و سریعی را جهت آگاهی و استفاده از سرویس های جدید برای مخاطبین سازمان فراهم آورده است.

خدماتی مانند سابقه بیمه،غرامت دستمزد بیماری،محاسبه خرید خدمت سربازی،کمک هزینه مراسم ترحیم،مشاهده برگ پرداخت ها و مابقی خدمات

برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی سامانه(درگاه خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی) از طریق لینک زیر وارد شوید

Author: tinkashop