دفتر 100 برگ سیمی ایمان طرح 16

دفتر 100 برگ سیمی ایمان طرح 16

دارای کاغذ 80 گرم با بافت یکنواخت

جلد مقوایی گلاسه 300 گرم

دارای خطوط آبی رنگ با فاصله استاندارد

قطع وزیری

دفتر خط دار