ساخت و نصب توری

ساخت و نصب توری

فهرست قیمت (به ازای هر متر مربع):

جزییات قیمت به شرح زیر است. قیمت ها حدودی بوده و از شما خواهشمندیم قیمت دقیق را قبل از انجام کار با متخصص نهایی نمایید. در صورتی که قیمت پیشنهادی اختلاف فاحشی با قیمت های اعلامی زیر داشت حتما به واحد پشتیبانی اعلام نمایید.

قیمت ساخت و نصب توری ثابت: 280.000 – 320.000
قیمت ساخت و نصب توری لولایی: 310.000 – 360.000
قیمت ساخت و نصب توری پلیسه: 310.000 – 400.000
قیمت ساخت و نصب توری ریلی: 290.000 – 330.000

خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 40000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.

Author: tinkashop