ساز شورانگیز رضوی کاسه ترکه ای

ساز شورانگیز رضوی کاسه ترکه ای

شورانگیز یک ساز زهی-زخمه ای ابداع شده توسط استاد ابراهیم قنبری مهر است که در طراحی آن از مشخصه های سازهای سه تار، تنبور و تار استفاده شده است. کاسه این ساز شبیه به کاسه تنبور است اما صفحه آن دارای دو بخش از چوب و پوست است. شیوه نوازندگی شورانگیز برگرفته از نوازندگی سه تار است.

شورانگیز رضوی کاسه ترکه ای، یک نمونه خوش ساخت و حرفه ای از این ساز است. کاسه این ساز از جنس چوب توت دارای بافت خط راست و خط ریز است که مرغوب ترین نوع چوب توت برای تهیه ساز به شمار می رود. قسمت میانی صفحه از چوب توت کهنه ۷۰ ساله و بخش هایی که بصورت تکه کاری های متقارن چوب، در بالای پوست و زیر خرک مشاهده می شود از چوب کمیاب کِیکُم ساخته شده است. خرک نیز از چوب فوفل است.