سوسیس فرانکفورتر گوشت گوساله 70‌درصد

سوسیس فرانکفورتر گوشت گوساله 70‌درصد

سوسیس فرانکفورتر گوشت گوساله 70‌درصد 300‌ گرمی سولیکو کاله

جهت مشاهده و خرید اینترنتی به لینک زیر مراجعه کنید: