صندلی حصیری هاگ

صندلی حصیری هاگ

جنس: ترکه بید

ارتفاع: ۸۰ سانتیمتر

قطر: ۸۰ سانتیمتر