مشاوره حقوقی و امور قراردادی و …،به روز شده در 1401/9/20

ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت، شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کارها و اصناف،تنظیم اوراق قضایی