مشاوره حقوقی و امور قراردادی و …

مشاوره حقوقی و امور قراردادی و …

مشاوره حقوقی و امور قراردادی و …

ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت، شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کارها و اصناف،تنظیم اوراق قضایی

[pt_view id=”5c4158e0tn”] تصویر بنر تصویر بنر
Author: tinkashop