مشاوره دکتر محمدرضا فضلی گوارش و کبد

مشاوره دکتر محمدرضا فضلی گوارش و کبد
مشاوره دکتر محمدرضا فضلی گوارش و کبد

دکتر محمدرضا فضلی

فوق تخصص گوارش و کبد و آندوسکوپی
حدود سه سال به عنوان هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشغول فعاليت بودم
محل کار:درمانگاه سودبخش بيمارستان آتيه ( روزهاي شنبه و پنج شنبه) بيمارستان وليعصر در روزهاي دوشنبه بيمارستان شرکت نفت در روزهاي شنبه ، دوشنبه ، سه شنبه

مشاوره آنلاین،متنی،تلفنی،ویدئویی