مشاوره دکتر مژگان غلامی متخصص زنان و زایمان

مشاوره دکتر مژگان غلامی متخصص زنان و زایمان
مشاوره دکتر مژگان غلامی متخصص زنان و زایمان

مشاوره آنلاین،متنی،تلفنی،ویدئویی با پزشکان

درباره خانم دکتر مژگان غلامی متخصص زنان و زایمان:

دکتر مژگان غلامی فارغ التحصیل دانشگاه شیراز
محل خدمت دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان شهدای پاکدشت
قرارداد با شرکت نفت بیمارستان شرکت نفت- بیمارستان مردم جهت ارائه خدمات سرپایی روزهای یکشنبه درمانگاه شرکت نفت خیابان پاسداران روزهای چهار شنبه درمانگاه فجر خیابان دماوند