مشاوره دکتر نیلوفر نیک پوری گوارش و داخلی

مشاوره دکتر نیلوفر نیک پوری گوارش و داخلی

دکتر نیلوفر نیک پوری

با 25 سال تجربه
متخصص بیماری های داخلی و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1381
در حال حاضر ریاست بخش داخلی بیمارستان خانواده نیروهای مسلح
عضو پزشکان کلینیک تخصصی بیمارستان محب کوثر
در زمینه های گوارش- ریه – غدد – کلیه – روماتیسم – رژیم درمانی – رژیم بارداری