نصب پمپ و منبع آب

نصب پمپ و منبع آب

در صورت نیاز به فاکتور در زمان ثبت سفارش و یا بعد از آن، با مراجعه به جزئیات سفارش، ایمیل خود را در بخش ارسال فاکتور وارد نمایید تا رسید پرداخت برای شما ارسال گردد. در صورت نیاز به فاکتور رسمی این موضوع را قبل از شروع سفارش به متخصص اعلام نمایید.

نصب کامل پمپ و منبع: 460.000-1.150.000 تومان
شارژ منبع پمپ(تویوپ): 80.000-160.000 تومان
تعویض تویوپ: 150.000-210.000 تومان
تعویض پمپ (دینام) نو با کهنه: 115.000-170.000 تومان
تعویض منبع انبساط: 400.000 تومان
اسید شویی: 230.000-500.000 تومان
نصب پمپ زمینی: 450.000-550.000 تومان
سایر خدمات: توافقی

خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 40000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.

Author: tinkashop