پک اسماج لاوندر و شمع مانلی

پک اسماج لاوندر و شمع مانلی

روشن کردن اسماج همچون روشن کردن عود است. برای روشن کردن آن کافیست تا در ابتدا یک سر اسماج را با استفاده از کبریت یا فندک روشن کنید و سپس آن را فوت کنید تا خاموش شود. سپس در صورتی که اسماج روشن شده باشد، سایر بخش های آن نیز به تدریج دود می کند.

ویژگی ممتاز  لاوندر، آرامش بخش بودن آن است. برای پاکسازی محیط نیز می‌توانید از لاوندر استفاده کنید.

اگر علاقه دارید خوابی عمیق داشته باشید و با خیال آسوده تخت بخوابید نیز لاوندر یکی از بهترین گیاه‌های مفید است. این گیاه مناسب اسماجینگ بوده و همچنین به‌موجب تقویت چاکرای شبکه خورشیدی، بسیار سودمند است.

در صورت داشتن قصد مراقبه، حتماً قبل از آن اسماج لاوندر را دود کنید. از دیگر ویژگی‌های این گیاه باید یه شادی بخش بودن آن اشاره داشته باشیم.