چوب ماهیگیری excellent

چوب ماهیگیری excellent

سایز 2.10-اکشن 10 الی 35 گرم-نو و آکبند

چوب ماهیگیری دو تیکه قزلی اکسلنت

مارک و برند:       excellant 2.10

سایز:                2.10 سانت

اکشن:             10 الی 35گرم

action:10-35

Author: tinkashop