کتاب خواستن توانستن نیست

کتاب خواستن توانستن نیست

کتاب خواستن توانستن نیست، اثری نوشته ی بنجامین هاردی است که اولین بار در سال 2018 به چاپ رسید. ما به قدرت اراده اتکا می کنیم تا تغییراتی را در زندگیمان به وجود آوریم… اما اگر همه ی تصوراتمان از این کار غلط باشد چه؟ بنجامین هاردی در این کتاب توضیح می دهد که «قدرت اراده» به تنهایی، چیزی جز وهمی خطرناک و زودگذر نیست و سرانجامش، فقط شکست است. دنیای پیرامون ما سرعت زیادی دارد و گیج کننده و پر از تناقض است. از دست دادن تمرکز بر چیزی که می خواهیم به دست آوریم، خیلی راحت اتفاق می افتد و اگر محیط اطرافتان با اهدافتان در تضاد باشد، قدرت اراده ی شما خیلی زود از بین خواهد رفت. کتاب خواستن توانستن نیست، راهنمایی بسیار مورد نیاز است که چگونگی زندگی در دنیای سریع و گیج گننده ی امروز را به ما می آموزد.

قسمت هایی از کتاب خواستن توانستن نیست:

موفقیت، آنقدرها هم سخت نیست؛ صرفا مستلزم برداشتن بیست گام در جهتی ثابت است. اغلب افراد یک گام در بیست جهت مختلف برمی دارند.


 اگر زندگی متفاوتی می خواهید، باید شخصی متفاوت باشید.


 شما باغ ذهنتان را با کاشتن چیزهایی مشخص از محیط اطرافتان، مثل کتاب هایی که می خوانید، تجاربی که دارید و افراد پیرامونتان شکل می دهید.

بنجامین هاردی، روانشناس، کارآفرین، سخنران و نویسنده ای آمریکایی است. نوشته های او در وبلاگ شخصی اش ماهانه چندصدهزار بازدید از سراسر جهان دارد و آثارش در رسانه هایی چون Forbes، Fortune، CNBC، Big Think و بسیاری دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. او همچنین در مجلات Inc. و Psychology Today فعالیت می کند.

Author: tinkashop