کتاب هنر خوب زیستن

کتاب هنر خوب زیستن

رولف دوبلی، پیدا کردن میانبری برای رسیدن به خوشبختی را مأموریت زندگی خود قرار داده و با تحلیل آرای اندیشمندان برجسته و آخرین یافته ها در علم خوشبختی، بهترین میانبرها را برای رسیدن به رضایت در زندگی، در این کتاب جذاب ارائه کرده است. در این اثر دگرگون کننده، پنجاه و دو ترفند ساده اما کاربردی برای خوشحالی وجود دارد که بدون تردید، در زندگی همه ما اثرگذار خواهند بود.

نوشته رولف دوبلی

ترجمه امید کریم پور , علی نصرالهی

نشر مهرگان خرد

جهت مشاهده و خرید اینترنتی انواع کتاب به لینک زیر مراجعه کنید