کتانی استریت گازولین

کتانی استریت گازولین

کتانی بدون ساق استریت گازولین عسلی – GAAZOLIN

رنگ عسلی – Light Pole

رویه چرم طبیعی گوساله واکس خور و هورس

آستر چرم بزی

زیره Rubber ترکیه با امضای The Gam

چهار فصل

مناسب برای استایل روزانه/خیابانی