کتانی گازولین کیل بیل

کتانی گازولین کیل بیل

کتانی گازولین کیل بیل زرد/دودی – GAAZOLIN

مدل کیل بیل – Kill Bill

کتانی گازولین کیل بیل رنگ زرد/دودی

زنانه/مردانه

چهار فصل

بندی

رویه چرم طبیعی

زیره Rubber ترکیه

مناسب برای استایل روزانه و ست کردن با استایل نیمه رسمی