کپسول بوستر لیور آرتیمان booster liver

کپسول بوستر لیور آرتیمان booster liver

کپسول بوستر لیور آرتیمان مکملی منحصر به فرد برای پاکسازی کبد و بهبود عملکرد آن است. کبد یکی از اندام های حیاتی بدن انسان است که حفظ سلامت آن اهمیت زیادی دارد.

کبد نقش مهمی را در هضم غذا و متابولیسم مواد غذایی در بدن بازی می کند. از وظایف دیگر این اندام حیاتی در بدن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    کمک به انجام متابولیسم کربوهیدارت، پروتئین و چربی،

    متابولیسم استروئیدها،

    ذخیره و فعال سازی ویتامین ها و مواد معدنی

    تبدیل شدن آمونیاک به اوره

کبد مانند یک صافی عمل می کند و از بدن در برابر مواد مضری که می توانند وارد خون شوند، محافظت می کند.