گوشواره طلا زنانه پوکاهانتس

گوشواره طلا زنانه پوکاهانتس

1.520 گرم طلا 18 عیار

طرح ماه و پر

قفل حلقه‌ای ( فرانسوی )

ارائه فاکتور رسمی به همراه مهر و امضاء

از منظر تاریخی ماه را می توان نماد زیبایی و پاکی دانست. همراه داشتن زیورآلات با سمبل ماه مانند همین پلاک طلا زنانه ماهرخ نوعی اقتدار و اعتماد به نفس نیز به شما خواهد داد. گذشتگان بر این باور بودند که ماه سرور آب هاست و بر تمام آب‌ها حکومت می‌کند. این تفکر به علت تأثیر ماه بر جزر و مد آب دریاها و اقیانوس ها بوده است.

پَر در دوران باستان نمادی برای موقعیت‌های بالای اجتماعی بوده و سرزمین‌هایی مثل روم و یونان، از پر واقعی به عنوان زیورآلات برای کلاه، لباس‌ها و دست کش‌ها استفاده می‌کردند. حتی سرخ پوستان ساکن آمریکا، لباس‌هایی از جنس پر می‌ساختند و در مراسم آیینی‌شون می‌پوشیدند. در زمان‌های قدیم در آمریکا، اهمیت پر به اندازه‌ی طلا در اروپا، بالا بود. جالبه که بدانید در یه سری از جزایر در دریای شمالی، از پر حتی به عنوان پول رایج استفاده می‌کردند.

Author: tinkashop