خرید و قیمت قرص هپادایت hepadiet

خرید و قیمت قرص هپادایت hepadiet

مناسب برای بیماری هایی چون تصلب شرایین، هایپرکلسترومی، چربی خون بالا

مناسب برای ناکارآمدی کیسه صفرا عامل پایین آورنده کارآیی کبد

درمان کمکی برای سیروز کبدی و دیگر نارسایی های کبدی همزمان با داروهای شیمیایی

ساخت کشور ایتالیا

کبد نقش مهمی در عملکرد بدن ایفا می کند. در طبیعت گیاهان دارویی متعددی وجود دارد که در بهبود عملکرد کبد مفید هستند. در بیماری هایی چون تصلب شرایین، هایپرکلسترومی چربی خون بالا و ناکارآمدی کیسه صفرا که کارآیی کبد پایین می آید، مصرف فرآورده Hepadiet که محتوی عصاره خشک گیاهان داروئی می باشد توصیه می شود. همچنین این فرآورده می تواند همزمان با داروهای شیمیایی، درمان کمکی برای سیروز کبدی و دیگر نارسایی های کبدی باشد.