یک نفره : 4 تکه شامل یک عدد لحاف، یک عدد ملحفه کشدار، دو عدد روبالشی – دو نفره : 6 تکه شامل یک عدد لحاف، یک عدد ملحفه کشدار، چهار عدد روبالشی – ابعاد لحاف یکنفره : 160*220 (برای تخت 90) / 180*220 (برای تخت 120) – ابعاد لحاف دونفره : 200*220 (برای‌ تخت 160) / 220*240 (برای تخت 180) – ابعاد ملحفه یکنفره : 30*200*90 (برای تشک 90) / 30*200*120 (برای تشک 120) – ابعاد ملحفه دونفره : 30*200*160(برای تشک 160) / 30*200*180(برای تشک 180)